សុបិន​​ឃើញ​ស្រីស្អាត

សុបិន​​ឃើញ​ស្រីស្អាត ស្វែងរកលេខដើម្បីចាក់ឆ្នោតនៅទីនេះ

សុបិន​​ឃើញ​ស្រីស្អាត នឹងសុបិន្តផ្សេងៗជាច្រើនទៀត 

សុបិន​​ឃើញ​ស្រីស្អាត នឹងការកាត់លេខសុបិន្តផ្សេងៗទៀត ដើម្បីរកលេខតំរុយល្អៗ ជាច្រើនទៀតដើម្បីកាត់លេខមាននៅទីនេះ។
លោក​ធ្លាប់​តែ​សុបិន្ត ប៉ុន្តែ​លោក​អ្នក​មួយ​ចំនួន​មិន​ដឹង​ថា​សុបិន្ត​របស់​ខ្លួន​មាន​ន័យ​យ៉ាង​ណា​មែន​ទេ? ក្នុង​នោះ​មាន​បុគ្គល​មួយ​ចំនួន​ តែ​ង​តែ​ផ្សង​សំណាង​តាម​រយៈ​ការ​​យក​សុបិន្ត​របស់​ខ្លួន​មក​កាត់​ជា​លេខ ដើម្បី​ចាក់​ឆ្នោត ប៉ុន្តែ​អ្នក​ខ្លះ​កាត់​ត្រូវ​ អ្នក​ខ្លះ​កាត់​ខុស​មែន​ទេ? ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​សុបិន្ត​និមិត្ត អម​ដោយ​អត្ថន័យ និង ការ​កាត់​លេខ​ឆ្នោត ដែល​លោក​អ្នក​មួយ​ចំនួន​ចង់​ដឹង៖

 • មនុស្ស​កំពុង​ប៉ង​អាក្រក់​
  ​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​មាន​មនុស្ស​កំពុង​ប៉ង​អាក្រក់​។​លោកអ្នក​នឹងមាន​គ្រោះ​បន្តិចបន្តួច​យាយី​ហើយ​បើ​ចង់​បំបាត់​រាល់​ចង្រៃឧបទ្រព​នេះ​អាច​ទៅធ្វើ​បុណ្យ​ខ្លះ​ដើម្បី​ឲ្យ​បាន​សប្បាយចិត្ត​ឡើង ។​ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ​៣៩,៨៩​និង​៨៣៩,៣៨៨
 • សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​ក្អួត​
  សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​ក្អួត​ឈាម​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​លោកអ្នក​បានទទួល​ជោគ​លាភ​ដែល​មិន​នឹកស្មាន​ដល់​មកពី​មុន​ក្នុងនោះ​អាចជា​ជោគ​លាភ​បាន​ពី​ការ​ផ្សងសំណាង​ឬ​មាន​មនុស្ស​នាំ​ជោគ​លាភ​មក​ឲ្យ​ផង​។​ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ​០៥,០៦​និង​៨០៥,៨០៧​
 • សុ​បិ​ន្ត​ឃើញ​ដុសលាង​មុខ​
  បើ​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​ដុសលាង​មុខ​​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​លោកអ្នក​កំពុង​ជួប​ជោគ​សំ​ណា​ល្អ​ដោយបាន​ទ​ទូល​ការ​ឧបការៈ​ពី​មនុស្ស​ចាស់​ដោយ​អាចមាន​តម្លើង​តួនាទី​ការងារ​ខ្ពស់ជាង​មុន​ឬ​តម្លើង​យស​សក្តិ​និង​បើ​ធ្វើ​ជំនួញ​មានការ​ចម្រុងចម្រើន​លូតលាស់​ទៅមុខ​ល្អ​ប្រពៃ​។ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ​១៨,១៦​និង​១១៧,៧១៦​
 • សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​កោរពុកមាត់​
  បើ​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​កោរពុកមាត់​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​នឹងមាន​ជម្លោះ​កើតឡើង​ដោយ​អាចមាន​ទាស់សម្តី​ជាមួយ​មនុស្ស​ក្នុងផ្ទះ​,​ក្រុមមនុស្ស​ស្និទ្ធស្នាល​ឬ​អាចមាន​ជម្លោះ​ជាមួយ​មិត្តភក្តិ​រួមការ​ងារ​ផង​។​ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ​១៨,២៨​និង​៤៨១,២០៨
 • ​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​សូត​មន្ត​
  ​បើ​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​សូត្រមន្ត​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​លោកអ្នក​នឹង​ជា​ពី​រោគ​ជំងឺ ឬ​អស់​គ្រោះ​។​ចំណែក​សត្រូវ​ដែល​គិត​ប៉ង​អាក្រក់​ក៏​ខ្លបខ្លាច​ដោយ​ខ្លួនឯង​ដែរ​។​សុ​បិ​ន្ត​បែបនេះ​ជា​សុ​បិ​ន្ត​សិរី​មង្គល​។​ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ​៥៩,១៩​និង​៥៥៩,៣៥០​
 • សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​សត្វ​ដង្កូវ​
  ​បើសុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​ចាប់​សត្វ​ដ​ង្កូ​ប​តាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​បានទទួល​ជោគ​លាភ​ខាង​ផ្សងសំណាង​ឬ​មុខ​ជំនួញ​មានការ​ងើប​ខ្ពស់ជាង​មុន​។​ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ​៩១,៨១​និង​១៨៩,៩១៦,៨១៨ 
 • សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​យំ​
  ​បើ​សុ​បិ​ន្ត​ឃើញថា​យំ​បើតាម​ទំនាយ​បញ្ជាក់ថា​របស់​ដែល​បាត់​នឹង​រកឃើញ​ឡើងវិញ​ក្នុង​ឆាប់ៗ​នេះ​ឬ​មិន​ដូច្នេះ​នឹង​បានទទួល​ជោគ​លាភ​ក្នុង​ការងារ​ឬ​ទទួល​ជោគ​លាភ​អ្វីមួយរ​កស្មាន​មិន​ដល់​ផង​។​ ចំពោះ​ការ​កាត់​លេខឆ្នោត​គឺ​៣០,១៨​និង​០៨៣,៨៣១,០១៨ 

សុបិន​​ឃើញ​ខ្មោច

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.