​សុបិន្ដឃើញកាត់ក្រចក

​សុបិន្ដឃើញកាត់ក្រចក

តើសុបិន្ដចង់កាត់ក្រចក​ មានន័យយ៉ាងណាខ្លះ?​កាត់លេខ​ផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតនាគមាស168

​សុបិន្ដឃើញកាត់ក្រចក

1 សុបិន្តអំពីការកាត់ក្រចកជើងចេញឈាម នេះគឺជាសុបិន្ដទាក់ទងនឹងសំណាង។ នឹងមានលុយធ្លាក់ពីលើមេឃមកលើក្បាល ឆ្នោយវៀតណាម ត្រៀមទទួល។លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 12,​52, 36, 215, 652

2 សុបិន្ដនៃក្រចកដៃនិងក្រចកជើង នេះ​បង្ហាញ​ថា​អ្នក​គួរ​តែ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់​ចំពោះ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់​អ្នក។ អ្នក​អាច​នឹង​បាត់​បង់​លុយ​ច្រើន​គួរ​ប្រយ័ត្ន។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 13, ​53, 37, 216, 653

3 សុបិន្តថាមិត្តល្អបំផុតរបស់អ្នកកំពុងកាត់ក្រចករបស់អ្នក បង្ហាញថាមានមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបអ្នក។ ប្រយ័ត្នជាមួយមនុស្សដែលនៅជិតអ្នកបំផុត ឬមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តបំផុត។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 14, ​54, 38, 217, 654

4 សុបិន្តថាអ្នកកំពុងកាត់ក្រចកដៃ និងក្រចកជើងរបស់អ្នកដទៃ នាពេលអនាគតដ៏ខ្លីអ្នកនឹងមានសុភាពបុរសលេចឡើងហើយជួយអ្នកឱ្យយកឈ្នះលើការលំបាក។ ចាប់យកឱកាសដ៏ល្អនេះ ដើម្បីអាចសម្រេចកិច្ចការដែលអ្នកចង់ធ្វើ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 15, ​55, 39, 218, 655

5 សុបិន្តថាខ្ញុំកាត់ក្រចកដៃ បង្ហាញឱ្យអ្នកបំភ្លេចរឿងអកុសលកាលពីអតីតកាល។ ហើយចាប់ផ្តើមជីវិតថ្មីសម្រាប់ខ្លួនអ្នក។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 16, ​56, 40, 219, 656 

បើសិនជាលោកអ្នកចង់ផ្សងសំណាងដែលមានការសងខ្ពស់លោកអ្នកអាចធ្វើការទាកទងតាមរយះលេងទូរស័ព្ទ 089796030Telagram: @nml168 ខាងក្រុងហ៊ុនយើងខ្ញុំចាំទទួលលោកអ្នក24ម៉ោង​

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.