សុបិន្ដឃើញកាន់ទុក្ខ

សុបិន្ដឃើញកាន់ទុក្ខ

សុបិន្ដឃើញកាន់ទុក្ខ មានន័យថាអ្នកកំពុងតែនឹក ពិបាកចិត្តនិងមានទុកកង្វល់ខ្លាំងក្នុងការបាត់បង់ពួកគាត់។កាត់លេខ​ផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតនាគមាស168

សុបិន្ដឃើញកាន់ទុក្ខ

1.សុបិន្ដឃើញកាន់ទុក្ខ ប្រយ័ត្ន​កើត​រឿង​អកុសល​ឬ​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​ក្នុងផ្ទះ ប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ ធ្វើអ្វីក៏ដោយ កុំធ្វេសប្រហែស សំណាង​ ឆ្នោតយួន របស់អ្នកមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទេអំឡុងពេលនិង *ស្នេហា សម្រាប់អ្នកដែលមានគូអាចនិងគិតច្រើនងាកៗយំអាចនិងដល់ថ្នាក់បាកបែកគ្នាបាន និងអាចនិងបានជួបមិត្តល្អចូលមកក្នុងជីវិតអ្នកដែលមានអាយុប្អូនអ្នកហើយ​អាច​នឹង​ក្លាយ​ជា​មិត្ត​ប្រុស​នៅ​ថ្ងៃ​អនាគត *ការងារ/លុយ កុំយកអ្នកណាចូលធ្ចើការរឺនាំអោយចូលធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយព្រោះអាចនិងនាំមកនៅបញ្ហាដល់ខ្លួនអ្នក គួរតែអោយផុតឆ្នាំនេះទៅសិន ក្នុង​រយៈពេល​ប្រហែល​២​ខែទៀតនៅរឿងលុយកាករបស់អ្នកនិងល្អ​ជាង​មុន ប្រយ័ត្នអ្នកនៅកន្លែងធ្វើការផងអាចនិងយកមុខមាត់និងមុខមេដែលអាចយាយអោយមេស្អប់អ្នកបាន៕  លេខផ្សង​​សំណាងគឺលេខ 07 , 04  ,047 , 471 , 447

2 សុបិន្ដឃើញនរណាម្នាក់ស្លាប់​ មានន័យថាអ្នកកំពុងមាន កំហឹង ការច្រណែន ឬមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តនឹងនរណាម្នាក់ ដែលកំពុងព្យាយាមតាមរំខាន ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ហើយអ្នកកំពុងតែព្យាយាម ឲ្យមនុស្សម្នាក់នោះ។ លេខផ្សង​​សំណាងគឺលេខ 08 , 05  ,048 , 472 , 448

3 សុបិន្ដឃើញមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកស្លាប់​ មានន័យថា អ្នកកំពុងភ័យខ្លាចនៃការបាត់បង់នរណាម្នាក់ ឬនរណាម្នាក់នឹងត្រូវចាកចេញពីជីវិតរបស់អ្នក។ លេខផ្សង​​សំណាងគឺលេខ 09 , 06  ,049 , 473 , 449

4 សុបិន្ដឃើញអ្នកដែលស្លាប់រួចទៅហើយជា បងប្អូន ឬមិត្តរបស់អ្នក៖ការបាត់បង់នរណាម្នាក់ ដូចជាបងប្អូន ឬ មិត្តជិតស្និទ្ធ គឺជារឿងមួយ ដែលពិបាកទទួលយកបំផុត ។ លេខផ្សង​​សំណាងគឺលេខ 10 , 07  ,050 , 474 , 450

5 សុបិន្ដឃើញ​និយាយជាមួយឪពុកម្តាយរបស់អ្នកដែលស្លាប់រួចទៅហើយមានន័យថា អ្នកកំពុងតែនឹក ពិបាកចិត្តនិងមានទុកកង្វល់ខ្លាំងក្នុងការបាត់បង់ពួកគាត់ ហើយអ្នកកំពុងតែមិនទាន់ អាចទទួលយកបាននូវរឿងមួយនេះនៅឡើយនោះទេ។ លេខផ្សង​​សំណាងគឺលេខ 11 , 08  ,051 , 475 , 451

6 សុបិន្ដឃើញសត្វចិញ្ចឹមជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកងាប់​ មានន័យថា សុបិន្តមួយនេះ វាអាចជាសញ្ញា បង្ហាញពីផលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន អំពីជីវិតរបស់អ្នក បន្ទាប់ពីអ្នកភ្ញាក់ពីគេង។ លេខផ្សង​​សំណាងគឺលេខ 12 , 09  ,052 , 476 , 452

7 ​សុបិន្ដឃើញកូនក្មេងដែលស្លាប់ ហើយរស់ឡើងវិញ៖​ មានន័យថា អ្នកកំពុងតែចង់ឲ្យក្មេងម្នាក់ ដែលបានស្លាប់ទៅនោះ អាចមានជីវិតរស់រានឡើងវិញ។ លេខផ្សង​​សំណាងគឺលេខ 13 , 10  ,053 , 477 , 453

8 សុបិន្ដឃើញនណាម្នាក់ដែលទើបតែស្លាប់​ មានន័យថាការស្លាប់របស់ពួកគេ នៅតែដិតដាមក្នុងអារម្មណ៍របស់អ្នក។ លេខផ្សង​​សំណាងគឺលេខ 14 , 11  ,054 , 478 , 454

9 សុបិន្ដឃើញអ្នកដែលស្លាប់ព្យាយាមហៅអ្នកទៅកន្លែងផ្សេងជាមួយ​ មានន័យថា ជាសញ្ញាដែល អ្នកព្យាយាមយល់ថា មិត្តឬមនុស្សដែលស្លាប់នោះ គេបានទៅឋានស្ងប់សុខហើយ មួយវិញទៀត វាជាសញ្ញាថា អ្នកមិនទាន់អាចនៅម្នាក់ឯង ដោយគ្មានពួកគេ។ លេខផ្សង​​សំណាងគឺលេខ 15 , 12  ,055 , 479, 455

10 សុបិន្ដឃើញមនុស្សដែលបានស្លាប់ជាយូរណាស់មកហើយ៖មានន័យថា សកម្មភាព និងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នករាល់ថ្ងៃ មានការទាក់ទងឬ រំលឹកពីមនុស្សដែលបាន ស្លាប់តាំងពីយូរមកហើយនោះ។ លេខផ្សង​​សំណាងគឺលេខ 16 , 13  ,056 , 480, 456

 

បើសិនជាលោកអ្នកចង់ផ្សងសំណាងដែលមានការសងខ្ពស់លោកអ្នកអាចធ្វើការទាកទងតាមរយះលេងទូរស័ព្ទ 089796030Telagram: @nml168 ខាងក្រុងហ៊ុនយើងខ្ញុំចាំទទួលលោកអ្នក24ម៉ោង​

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.