​សុបិន្ដឃើញខ្លា

​សុបិន្ដឃើញខ្លា

សុបិន្ដឃើញ​ខ្លា​ជា​ប្រផ្នូល​អាក្រក់? ​កាត់លេខ​ផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតនាគមាស168

​សុបិន្ដឃើញខ្លា

1 សុបិន្ត ឃើញខ្លាគ្រហឹម៖ សុបិន្តល្អ អ្នកនឹងជួបតែសំណាងល្អក្នុងការងារ និងជីវិត។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 86, 88, 68, 868, 880

2 សុបិន្ត ឃើញខ្លាជាប់ក្នុងទ្រុង ៖ សុបិន្ដបង្ហាញថាអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំង ឆ្នោយថៃ និងតានតឹង។ តាមឧត្ដមគតិ អ្នកគួរតែចំណាយពេលសម្រាក។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 90, 33, 03, 903, 339

3 សុបិន្តឃើញ ខ្លាស ៖ សុបិន្ដមានន័យថាអ្នកជាមនុស្សប្រណិត និងមានអំណាច។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 98, 45, 89, 845, 589

4 សុបិន្ដឃើញ ​ខ្លា​ដេញ​តាម ៖ អ្នក​នឹង​ជួប​គ្រោះ​ថ្នាក់ ប៉ុន្តែ​អ្នក​នៅ​តែ​អាច​ជៀស​វាង​បាន។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 94, 57, 45, 974, 549

5 យល់សុបិន្ដឃើញខ្លាសសម្លាប់ ៖ ទោះបីវាជាសុបិន្តអាក្រក់ ប៉ុន្តែជាប្រផ្នូលល្អ អ្នកនឹងមានឱកាសផ្លាស់ប្តូរបានល្អ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 51, 15, 13, 155, 515

6 សុបិន្តឃើញខ្លា ៖ បើសុបិន្ដជាស្ត្រី សុបិន្ដបង្ហាញថាអ្នក និងកូនរបស់អ្នកទាំងពីរមានសុខភាពមិនល្អ។ ប្រសិនបើអ្នកសុបិន្ដជាបុរស ក្តីសុបិន្តបង្ហាញពីអាជីពដែលនឹងពិបាក ប៉ុន្តែអាចយកឈ្នះបានយ៉ាងងាយ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 02, 35, 23, 023, 352

7 សុបិន្តឃើញខ្លាសដេញតាម ៖ សុបិន្ដដាស់តឿនអ្នកឱ្យជឿជាក់ លើកកំពស់កម្លាំង និងសមត្ថភាពក្នុងខ្លួន។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 84, 17, 41, 784, 481

8 សុបិន្តឃើញហ្វូងខ្លាចូលផ្ទះ ៖ សុបិន្តដាស់តឿនដល់គ្រួសារអ្នកថា ជិតបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬមានភ្លើង… អ្នក និងក្រុមគ្រួសារត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន ជៀសវាងការកើតឡើង ឬកំណត់ហានិភ័យដែលអាចកើតមាន។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 33, 13, 31, 113, 313

9 សុបិន្ដ​ឃើញ ​ខ្លា​ស៊ី​ចំណី ជា​ប្រផ្នូល​ល្អ ការងារ​ដែល​អ្នក​កំពុង​ធ្វើ​ជិត​សម្រេច​បាន​ជោគ​ជ័យ ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 79, 34, 93, 793, 943

10 សុបិន្ដ​ឃើញ ​ខ្លា​ដើរ​តាម​ចាប់​សត្វ​៖ ជា​ប្រផ្នូល​ល្អ ការងារ​របស់​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​អត់ធ្មត់។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 79, 34, 93, 793, 943

បើសិនជាលោកអ្នកចង់ផ្សងសំណាងដែលមានការសងខ្ពស់លោកអ្នកអាចធ្វើការទាកទងតាមរយះលេងទូរស័ព្ទ 089796030Telagram: @nml168 ខាងក្រុងហ៊ុនយើងខ្ញុំចាំទទួលលោកអ្នក24ម៉ោង​

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.