សុបិន្ដឃើញឆ្លុះកញ្ជក់

សុបិន្ដឃើញឆ្លុះកញ្ជក់

សុបិន្ដឃើញឆ្លុះកញ្ជក់ប្រយត្ន័ចំពោះមនុស្សដែលអ្នកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ​កាត់លេខ​ផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតនាគមាស168

សុបិន្ដឃើញឆ្លុះកញ្ជក់

១​ សុបិន្ដឃើញដឆ្លុះកញ្ជក់ ជាកញ្ចក់មួយដែលឆ្លុះឃើញពីសភាពដើមនៃទម្រង់មុខរបស់អ្នកដែលមានពីធម្មជាតិ។ វាមិនបានលើកមុខ ហើយក៏មិនទាញមុខរបស់អ្នកអោយយ៉ាប់ដែរ។ ដូច្នេះវាក៏មិនសូវលើកទឹកចិត្តអ្នក ឆ្នោតថៃ អោយចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការឆ្លុះវាញឹកញាប់ដែរ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 33, 69, 45, 78​3, 487

២​ សុបិន្ដឃើញដឆ្លុះកញ្ជក់:ខ្ញុំជឿថាអ្នកនឹងខ្លាចខ្លួនឯង ឬមិនសូវហ៊ានឆ្លុះវាទេ ពីព្រោះពេលឆ្លុះមុខម្តងៗ នៅអោយអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះមុខមាត់របស់ខ្លួនឯង។ នៅពេលដែល អ្នកឈរសម្លឹងនៅមុខកញ្ចក់នេះ អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍មិនល្អ ឬមិនចង់ឃើញមុខរបស់ខ្លួនឯង។ រាល់ពេលដែលអ្នកឆ្លុះមុខរបស់អ្នកជាមួយវា អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍អន់ចិត្ត បាក់ទឹកចិត្ត ហើយគិតអវិជ្ជមាន រវើរវាយអំពីសម្រស់របស់អ្នក។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 34, 70, 46, 784, 488

៣​ សុបិន្ដឆ្លុះកញ្ជក់កញ្ចក់មួយប្រភេទនេះ ប្រសិនបើអ្នកបានឆ្លុះវាជាប្រចាំ អ្នកនឹងញញឹមញញែមបិតមាត់មិនជិត ពីព្រោះវាជួយលើកសម្រស់របស់អ្នក និងជំរុញចិត្តអោយឆ្លុះមុខជាប្រចាំ។ ស្រ្តីគ្រប់រូបពេលទៅផ្សារទិញកញ្ចក់ ពួកគាត់នឹងរើសយកកញ្ចក់មួយនេះជាមិនខាន។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 35, 71, 47, 785, 489

៤ សុបិន្ដឃើញឆ្លុះកញ្ជក់​​មុនចូលគេង ដូច្នេះកញ្ចក់ប្រដូចទៅនឹងមនុស្សដែលអ្នកកំពុងតែភព្វប្រសព្វជាមួយ។ **** មនុស្សខ្លះគ្រាន់តែតែជាអ្នករាប់អានគ្នា គាត់មិនបានផ្តល់ទុកទោសដល់អ្នក ហើយក៏មិនចង់អោយអ្នករំខានគាត់ដែរ។ គ្រាន់តែជាមិត្ត ជាអ្នកជិតខាង ឬអ្នកស្គាល់គ្នា គឺគ្រប់គ្រាន់! *** មនុស្សមួយចំនួនទៀតនឹងជំរុញអោយចិត្តគំនិតរបស់អ្នកអួរអាប់។ គេបណ្តុះអោយចិត្ត និងជីវិតរបស់អ្នក វិលវល់តែជាមួយនឹងរឿងឥតប្រយោជន៍ ឬរឿងកំប៉ិកកំប៉ុកនៅក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 36, 72, 48, 786, 490

៥ សុបិន្ដឃើញឆ្លុះ​កញ្ចក់ធម្មតា តែងតែនិយាយបង្អាប់ ឬបង្អាក់ទឹកចិត្តអ្នកមិនអោយទៅមុខបាន។ គាត់តែងតែបណ្តុះគំនិតអវិជ្ជមាននៅគ្រប់ទាំងផ្លូវដែលអ្នកបម្រុងដើរទៅ។ គាត់តែងតែប្រាប់អ្នកថា “ទៅមិនរួចទេ” “ធ្វើមិនកើតទេ” ជាដើម។ ****ជាពរយ៉ាងសម្បើម បើអ្នកបានជួបមនុស្សដែលតែងតែលើកទឹកចិត្ត និងជំរុញទឹកចិត្តអ្នកនៅពេលដែលមានក្តីសុបិន្ដណាមួយ។ គាត់នឹងបណ្តុះផ្នត់គំនិតវិជ្ជមាន ដើម្បីអោយព្រលឹងរបស់អ្នកមានអំណរនិងកំលាំងចិត្តក្នុងការតស៊ូរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅនោះ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 37, 73, 49, 787, 491

បើសិនជាលោកអ្នកចង់ផ្សងសំណាងដែលមានការសងខ្ពស់លោកអ្នកអាចធ្វើការទាកទងតាមរយះលេងទូរស័ព្ទ 089796030Telagram: @nml168 ខាងក្រុងហ៊ុនយើងខ្ញុំចាំទទួលលោកអ្នក24ម៉ោង​

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.