សុបិន្ដឃើញឈឺនោម

សុបិន្ដឃើញឈឺនោម

សុបិន្ដឃើញឈឺនោម ​ទំនាយទាយថាពុទ្ធទុក្ខកង្វល់នឹងមានលាបធំមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ​កាត់លេខ​ផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតនាគមាស168

សុបិន្ដឃើញឈឺនោម

1 សុបិន្ដឃើញឈឺនោម ការ​យល់​សប្តិឃើញ​នោម​មាន​អត្ថន័យ​ល្អបានន័យថាអ្នកអាចរកឃើញសំណាងនៅភាគខាងជើង ឆ្នោតយួន ចំណែក​ទំនាក់ទំនង​មិត្តភ័ក្តិ​នឹង​ឃ្លាត​ឆ្ងាយ​ពី​គ្នា​មួយ​រយៈ​ព្រោះ​ត្រូវ​បែក​គ្នា​ដើម្បី​ការងារ ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 21, 12 ,11, 14, 212, 224, 236, 242

2 សុបិន្ដឃើញឈឺនោមដាក់កន្លែងគេង ប្រសិនបើក្នុងសុបិន អ្នកឃើញខ្លួនឯងនោម ឬបត់ជើងតូចនៅលើកន្លែងគេងរហូតដល់សើម ទាយថាវាជាសុបិនអាក្រក់ ប្រយ័ត្ន​គ្រោះ​អាក្រក់​ផ្សេងៗ​ដែល​អាច​កើតឡើងលើ​គ្រួសារ​របស់​អ្នក ណែនាំឱ្យអ្នកធ្វើបុណ្យដាក់ទាន ត្រូវមានស្មារតីគ្រប់សកម្មភាពគ្រប់ពេលវេលា ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 15, 54, 15, 514, 151, 551, 555 

3 សុបិន្ដឃើញឈឺនោមហើយនោមពិតមែន សុបិន្ដឃើញឈឺនោមហើយនោមពិតមេនវាមានន័យថាការជួបមិត្តថ្មីពីការធ្វើដំណើរ ប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្ន អ្នកអាចបាត់បង់របស់មានតម្លៃក្នុងអំឡុងពេលនេះដែលនាំឱ្យជីវិតមិនរលូន ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 80, 10, 81, 801, 880, 800, 181, 118

4 សុបិន្ដឃើញឈឺនោមដាក់ខោ សុបិន្ដឃើញឈឺនោមដាក់ខោអាចមានអត្ថន័យអវិជ្ជមាន វាអាចទៅរួចដែលអ្នកនឹងត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយនរណាម្នាក់ដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាង ប៉ុន្តែមិនមានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេ អ្វីៗនិងបញ្ចប់លោក អ្នកនឹងជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគត ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 14, 44, 41, 08, 69, 947, 149, 144, 414, 141

5 សុបិន្តថានោមច្រើន ទស្សន៍ទាយ​សុបិន្ត​ថា​អ្នក​នោម​ច្រើន​ជា​សុបិន​ល្អនិងមានន័យថាអ្នកនឹងជួបមិត្តថ្មី អ្នក​ណា​ដែល​គិត​អាក្រក់​ពី​អ្នក​នឹងរឿងនិង និងត្រលប់ទៅរកម្នាក់និងវិញ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 51, 15, 50, 051, 515, 521, 053

បើសិនជាលោកអ្នកចង់ផ្សងសំណាងដែលមានការសងខ្ពស់លោកអ្នកអាចធ្វើការទាកទងតាមរយះលេងទូរស័ព្ទ 089796030Telagram: @nml168 ខាងក្រុងហ៊ុនយើងខ្ញុំចាំទទួលលោកអ្នក24ម៉ោង​

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.