សុបិន្ដឃើញសង្សាចាស់

សុបិន្ដឃើញសង្សាចាស់

សុបិន្ដឃើញសង្សាចាស់ អាច​បកស្រាយ​បាន​ពីរ​យ៉ាងទាំង​ផ្លូវចិត្ត និង​ជំនឿ។​កាត់លេខ​ផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតនាគមាស168

សុបិន្ដឃើញសង្សាចាស់

1.សុបិន្ដឃើញសង្សាចាស់ ទស្សន៍ទាយថាសំណាងអាក្រក់នឹងរលត់ទៅ ការគិតប៉ងនិងបានសម្រាច់ដូចចិត្តប៉ង ឆ្នោតយួន ឬប្រសិនបើអ្នកមានកូន កូនអ្នកអាចជាស្រី នឹងទទួលបានលាភសំណាងដោយមិនដឹងខ្លួនឬរំពឹងទុកពីមុនមក លេខ​សំណាង: 90, 21, 50, 40 

2.សុបិន្តឃើញអតីតមិត្តប្រុសដែលបានស្លាប់ទៅ ទស្សន៍ទាយ​ថា​ មានសិទ្ធនិងដូរកិច្ចការងាររឺទីលំនៅ ព្រោះមានសត្រូវចាំវាយប្រហារ លេខ​សំណាង: 80, 51, 00

3.សុបិន្ដឃើញសង្សាចាស់របស់សង្សាខ្លួន ទស្សន៍ទាយថា អ្នក​នឹង​រួច​ផុត​ពី​គ្រោះ​អកុសល​ទាំងឡាយ លោកអ្នក​ដែល​ឈឺ​នឹង​បានជា​សះស្បើយ​បន្តិច​ម្ដងៗ ហើយ​នឹង​មាន​សំណាង​និង​លុយកាក់តាមមក លេខ​សំណាង 30, 91, 70, 81

4.សុបិន្ដឃើញសង្សាចាស់ស្លាប់ ទាយថានឹងទទួលបានដំណឹងពីសាច់ញាតិឆ្ងាយ លេខ​សំណាង : 92, 71

5.សុបិន្ដឃើញសង្សារបស់អ្នកឱបអ្នក ទស្សន៍ទាយ​ថា​ជីវិត​ក្នុង​រយៈពេល​នេះ​នឹង​មាន​តែក្តីសុខ សម្រាប់លោក​អ្នក​ដែល​មាន​ជំងឺ​នឹង​ធូរស្រាល​ជា​បណ្តើរៗ ហើយ​ស្ថានភាព​លុយកាកនឹង​ប្រសើរឡើង​ លេខសំណាង៖ 7, 93, 60 ,41

6.សុបិន្ដឃើញសង្សាមកលេងទស្សន៍ទាយថាអ្នកនឹងទទួលបានសំណាងអាក្រក់ឬសំណាងអាក្រក់ក្នុងអាជីពរបស់អ្នក លេខសំណាង៖ 82, 10, 31 ,52

7.សុបិន្តឃើញសង្សាចាស់មាន​សង្សារ​ថ្មី ទស្សន៍ទាយថានឹងទទួលបានដំណឹងពីញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយរឺអាចនិងមានឪកាសក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ លេខ​សំណាង៖ 42, 53

8.សុបិន្តថាសង្សារអ្នកជាខ្មោច ទស្សន៍ទាយថាអ្នកនឹងទទួលបានសំណាងអាក្រក់ ឬ​មាន​ជម្លោះ​ឈ្លោះ​ប្រកែក​គ្នា លេខ​នាំ​សំណាង៖ 32, 83, 43, 61

9.សុបិន្តថាសង្សារខលមក ទស្សន៍ទាយថា អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកគិត ឬធ្វើនឹងបានសម្រេចដូចបំណងលេខ​នាំ​សំណាង៖ 33, 94, 43, 72

10.សុបិន្តឃើញសង្សារចាស់ជួបគ្រោះថ្នាក់ ទាយថាអ្នកនឹងទទួលបានដំណឹងអាក្រក់ឬគ្រួសារនឹងមានបញ្ហា លេខ​នាំ​សំណាង៖ 01, 95

បើសិនជាលោកអ្នកចង់ផ្សងសំណាងដែលមានការសងខ្ពស់លោកអ្នកអាចធ្វើការទាកទងតាមរយះលេងទូរស័ព្ទ 089796030Telagram: @nml168 ខាងក្រុងហ៊ុនយើងខ្ញុំចាំទទួលលោកអ្នក24ម៉ោង​

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.