​សុបិន្ដឃើញ​អុចធូប

​សុបិន្ដឃើញ​អុចធូប

​សុបិន្ដឃើញ​អុចធូប ទំនងទៅនិង អ្វីមួយដែលជាបរិស្ថាននៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពួគគេ ។​កាត់លេខ​ផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតនាគមាស168

​សុបិន្ដឃើញ​អុចធូប

1 សុបិន្ដអុចធូបចំនួន 1 សសៃធូប តំណាងឱ្យដួងវិញាណ ដែលវិលវល់នៅជុំវិញមជ្ឈដ្ឋានរបស់យើង ការអុជប្រកាសប្រាប់ទៅកាន់ដួងវិញាណ ឆ្នោតវៀតណាម ដែលនូវវិលវល់រកទីមិនឃើញ ។​ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 88, 38, 80, 948, 884

​2 សុបិន្ដឃើញ​អុចធូប ចំនួន3 សសៃធូប តំណាងឱ្យឋានទាំង៣ ឋានលើ (Heaven), ឋានកណ្ដាល (Middle Earth), ឋាននរក (Hell) ការផ្សារភ្ជាប់ឋានទាំងបី ទៅនិងសាច់ញាតិប្រាំពីរសណ្ដាន ឪពុកម្ដាយ និង ជីដូនជីតា ដែលកំណត់យក ផើងដោតធូបចំនួន 4 ស្មើនិង 21 សសៃ តំណាងខែទាំង 12 ដែលជាទំនាក់ទំនងនៃវិញាណសាច់ញាតិ អុជចំពោះសាច់ញាតិដែលស្គាល់គ្នា ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 89, 39, 81, 949, 885

​3 សុបិន្ដឃើញ​អុចធូប ចំនួន 5 សសៃធូប តំណាងឱ្យការផ្សារភ្ជាប់ញាណទាំង 5 របស់មនុស្ស ទៅនិងមជ្ឈដ្ឋាននៃញាណអាថ៌កំបាំងដែលមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេបាន ដូចជា ទេវតាថ្នាក់ទាប ជំនាងផ្ទះ ព្រះភូមិ ម្រេញ​គង្វាល អរ័ក្សអ្នកតា ជាដើម ល-។​ នូវក្នុងលទ្ធិថេរវាទ នៃពុទ្ធសាសនាត្រូវបានតំណាងឱ្យព្រះពុទ្ធទាំង 5 ព្រះអង្គផងដែរ ។​ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 90, 40, 82, 950, 886

​4 សុបិន្ដឃើញ​អុចធូប ចំនួន  7 សសៃធូប តំណាងឱ្យការផ្សារភ្ជាប់ញាណទាំង 6 របស់មនុស្ស​ ទៅបូកនិងញាណទស្សន៍បារមី 1 ទៀត បានជាញាណនៃការដឹងមុន ដឹងនូវព្រឹត្តិការណ៍មិនល្អអ្វីមួយដែលនិងអាចកើតឡើងចំពោះពួកគេ ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ។ ឧទាហរណ៍​: ឪពុកម្ដាយស្លាប់ហើយ រួចបានធ្វើអាសនៈលើកគាត់ជាគ្រូ ត្រូវអុច 7 សសៃធូប តំណាងឱ្យគុណឪពុក គុណម្ដាយ ដែលអញ្ជើញ​ពួកគាត់មកជាកិច្ចការពារចំពោះកូនចៅ ទាំង 7 ថ្ងៃ ។​ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 91, 41, 83, 951, 887

​5 សុបិន្ដឃើញ​អុចធូប ចំនួន 9 សសៃធូប តំំណាងឱ្យការឧទ្ទិសចំពោះទស្សន៍បារមី ដែលមានអាសនៈបាយសីថ្នាក់ 9 ដែលជាបារមីខ្លាំងពូកែ អាចប្រមើរមើលឃើញ នៅកាលពេលវេលាខាងមុខ បានឆ្ងាយដូចទៅនិងដួងផ្កាយទាំង៩ដួង នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ។​ ឧទាហរណ៍​: ការអុជធូប​ចំពោះតែទេវៈ អទិទេព ដែលមានបារមីខ្លាំងពូកែ លើកអាសនៈជាថ្នាក់ 9 ថ្នាក់កម្រិត ធំ មានទំនាក់ទំនងញាណទៅនិងការស្នងរូបនៃបុគ្គល ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 92, 42, 84, 952, 888

​6 សុបិន្ដឃើញ​អុចធូប ចំនួន 11 សសៃធូប តំណាងឱ្យការផ្សារភ្ជាប់ញាណ (ព្រលឹង) តូចធំទាំង 10 របស់មនុស្សទៅបូកនិង ព្រលឹងវិញាណខាងក្រៅ 1 មិនថា ជាវិញាណទេវតា អរ័ក្សអ្នកតា ឬ ជាវិញាណខ្មោចព្រាយបិសាចជាដើម ដែលត្រូវបានអុជអន្ទងហៅដើម្បីមកស្ថិតក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេ ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 93, 43, 85, 953, 889

​7 សុបិន្ដឃើញ​អុចធូប ចំនួន 21 សសៃធូប តំណាងឱ្យការឧទ្ទិសសំបូងរូងទៅកាន់ច្រកទ្វាទេវតា ទាំង 21 ច្រក ឱ្យទទួលបានជាក់ច្បាស់អំពីការបន់ស្រន់អ្វីមួយ ឬ កិច្ចប្ដឹងប្ដល់អ្វីមួយដែលមិនសុខចិត្ត និងសុំឱ្យពពួកបារមី ឬ ទេវតាជួយ ។​ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ 94, 44, 86, 954, 890

បើសិនជាលោកអ្នកចង់ផ្សងសំណាងដែលមានការសងខ្ពស់លោកអ្នកអាចធ្វើការទាកទងតាមរយះលេងទូរស័ព្ទ 089796030Telagram: @nml168 ខាងក្រុងហ៊ុនយើងខ្ញុំចាំទទួលលោកអ្នក24ម៉ោង​

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.