​សុបិន្ដឃើញអ្នកឈឺ

​សុបិន្ដឃើញអ្នកឈឺ

​ការ​យល់​សុបិន្ដឃើញ​មនុស្ស​ឈឺ តើ​មាន​ន័យ​យ៉ាង​ណា?​កាត់លេខ​ផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតនាគមាស168

​សុបិន្ដឃើញអ្នកឈឺ

1​ សុបិន្ដឃើញអ្នកឈឺ នឹងមានហេតុផលក្នុងការធ្វើដំណើរសម្រាប់កិច្ចការជាច្រើនរហូតដល់ស្ទើរតែគ្មានឱកាសឈប់ ឆ្នោតថៃ ប្រយ័ត្នជួបជាមួយមនុស្សចម្លែកគិតមិនល្អ ប្រយ័ត្នភាពតានតឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នក។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ​​ 70, 55, 85, 796, 937, 680  

2 ស្នេហា សម្រាម់លោកអ្នកដែលនៅលីវមិនទានដល់គូ សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានគូស្នេហារបស់អ្នកកំពុងកើនឡើងល្អហាក់​មាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង​ជា​លំដាប់​ អាចនឹង​មាន​បញ្ហា​ប្រថុយប្រថាន​នឹងស្នេហា​ត្រីកោណ​ឬ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​គូស្នេហ៍​។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ​​ 71, 56, 86, 797, 938, 681  

3 ការងារ/លុយកាក បើ​មានឱកាស​វិនិយោគ​លើ​អាជីវកម្ម​ខ្លួនឯង​នឹង​ជោគជ័យ​ខ្លាំង សម្រាប់អ្នកធ្វើការអោយគេត្រូវឱ្យ​ឈប់​ភ្លាមៗឬកាន់តែអាក្រក់រហូតដល់ពួកគេដេញអ្នកចេញ សម្្រាប់ការចាប់ផ្តើមការងារថ្មីនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ​​ 72, 57, 87, 798, 939, 682  

4 សុបិន្តថាអ្នកមានជំងឺមហារីក សុបិន្ដ​នេះចង់ដាស់តឿនអ្នកឱ្យ ប្រើ ពេលវេលារបស់អ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ អតីតកាលដែលអ្នកខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់អ្នកលើរឿងដែលគ្មានប្រយោជន៍។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ​​ 73, 58, 88, 799, 940, 683 

5 ប្រសិនបើអ្នកសុបិន្តថាអ្នកទៅជួបមនុស្សឈឺ នេះគឺជាឧបាយកលដែលអ្នកហៀបនឹងជួបរឿងមិនសប្បាយចិត្ត អាចនឹងបាត់បង់លុយដោយអយុត្តិធម៌ដោយសារតែអ្វីមួយ ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ​​ 74, 59, 89, 800, 941, 684 

6 យល់សុបិន្ដឃើញអ្នកមើលថែអ្នកជំងឺជាញាតិសន្តាន ប្រយ័ត្ន យល់សប្តិ នេះ ប្រហែលជួបរឿងសោកសៅ ហើយទន្ទឹមនឹងនោះ គួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពឲ្យបានច្រើនផង។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ​​ 75, 60, 90, 801, 942, 685 

7 យល់សុបិន្ដឃើញមនុស្សឈឺធ្ងន់ ភ្ញាក់ឡើង ប្រយ័ត្នប្រយែងនេះអាចជាប្រផ្នូលអាក្រក់ មានរឿងសោកសង្រេងនឹងកើតឡើង អាចនឹងស្លាប់ ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ​​ 76, 61, 91, 802, 943, 686 

8 ប្រសិនបើអ្នកសុបិន្ត ថា មនុស្សជាច្រើនឈឺ នេះគឺជាសញ្ញាថាអ្នកហៀបនឹងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អកុសលមួយចំនួន។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ​​ 77, 62, 92, 803, 944, 687

9 ប្រសិនបើអ្នកសុបិន្តថាអ្នកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ចូរ ប្រយ័ត្ន សុខភាពរបស់អ្នកមិនល្អ អ្នកអាចនឹងប្រឈមនឹងជំងឺមួយចំនួនដែលអ្នកមិនដឹង។ ប្រសិនបើអ្នកមានពេល អ្នកគួរតែទៅជួបគ្រូពេទ្យ ដើម្បីរកឱ្យឃើញទាន់ពេល និងដំណោះស្រាយ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ​​ 78, 63, 93, 804, 945, 688

10 សុបិន្តថាអ្នកមានជំងឺស្រាលផ្តាសាយធម្មតា ប្រហែលជាអ្នកនឹងត្រូវបានរារាំងដោយអ្វីមួយក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ ប៉ុន្តែវានឹងមិនមានផលអាក្រក់ច្រើនទេ ហើយនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរល្អបន្ទាប់ពីនោះ ។ លេខផ្សងសំណាងគឺលេខ​​ 79, 64, 94, 805, 946, 689

បើសិនជាលោកអ្នកចង់ផ្សងសំណាងដែលមានការសងខ្ពស់លោកអ្នកអាចធ្វើការទាកទងតាមរយះលេងទូរស័ព្ទ 089796030Telagram: @nml168 ខាងក្រុងហ៊ុនយើងខ្ញុំចាំទទួលលោកអ្នក24ម៉ោង​

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.