minhngoc ឆ្នោតវៀតណាមដែលមានអ្នកលេងច្រើនបំផុត

បើលោកអ្នកយាយពីឆ្នោត ច្បាស់ជាអ្នកណាក៏ធ្លាប់បានលឺ ធ្លាប់បានស្គាល់ជាមិនខានឡើយ ​។ ហើយក៏មានបងប្អូនអ្នកដែល កំពុងតែធ្វើការលេង ល្បែងផ្សងសំណាងមួយនេះ ជាច្រើននាក់់ផងដែល
ពេលនេះខ្ញុំចង់យាយ ពីឆ្នោតដែលលោកអ្នក កុំពុងស្វែងរក Vina24h បន្តិច ពីព្រោះថាមានបងប្អូន អ្នកលេងឆ្នោតច្រើនណាស់ដែលចង់ដឹង អំពីឆ្នោតនេះផងដែល ។ ឆ្នោតមួយប្រភេទនេះ មានប្រភពមកពី ប្រទេសវៀតណាម ហើយមានអាយុដែលបើដំណើលការ ប្រហែលជាជាង 20 ឆ្នាំមកហើយ ក៏មានអ្នកចូលចិត្តលេងច្រើនខ្លាំងបំផុត រួមទាំងបងប្អូននៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែល ។ ហើយឆ្នោត Xoso មួយប្រភេទនេះបានចូលមក ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង នូវឆ្នាំ 2010 ហើយពិតជាមានឈ្មោះល្បីខ្លាំងពីសំណាក់ ប្រជាជនកម្ពុជាជាងខ្លាំង ។
ឆ្នោតមួយប្រភេទនេះ មានចាប់ពីត្រឹម ម៉ោង 04ៈ00 pm ដល់ម៉ោង 06ៈ00 ផង ហើយបងប្អូនអាចចាក់បានដូចជា ប៉ុស្តិ៌ A B C D ក្នុងមួយថ្ងៃៗ បងប្អូនអាចមើល លិទ្ធផលឆ្នោតចេញ តាម វេបសាយ ក៏បាន តាម youtube រឺតាម ប្រពន្ធផ្សាបផ្សាយ Facebook ក៏បានដែល ។
កាលពីមុនបើសិនជាបងប្អូន ចង់ចាក់ឆ្នោតច្បាស់ណាស់ គឺត្រូវទៅរកមេឆ្នោតណាដែលនូវជិតផ្ទះបងប្អូន ដើម្បីធ្វើការចាក់ ហើយឥឡូវក៏នូវមានបងប្អូនយើងជាច្រើននូវតែបន្តចាក់បែបនឹងដដែលផងដែល តែភាគតិចណាស់ដែលពួកគាត់ចេះចូលទៅចាក់ដោយខ្លួនឯងក្នុងវេបសាយ រឺ  App នោះឡើយ តែសម្រាប់ការណែនាំ របស់ខ្ញុំយើងគួតែ ចេះចាក់ដោយខ្លួនឯងល្អជាងចាក់តាមមេ ព្រោះចាក់ដោយខ្លួនឯងមានភាពងាយស្រួលជាង មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើតទៅ កន្លែងមេដោយផ្ទាល់ នឹងទូទាក់ទឹកប្រាក់បាន លឿនរហ័សទាន់ចិត្ត ។

minhngoc

thinhnam.net ក្បួនលេងឆ្នោតដើមតិចចំណេញច្រើន 

ក្បូននេះដែលសំរាប់ ធ្វើការចែកជូន បងប្អុនទាំងអស់ដែល មានការចង់លេងឆ្នោតប៉ុន្តែ មិនសូវជាមានដើមទន់ ដើមទន់តិចប៉ុន្តែចង់បានចំណេញប្រាក់ចំណេញច្រើនពីការចាក់ តែបើសិនជាបងប្អូនចេះប្រើវីធីមួយនេះ គឺអាចអោយបងប្អូនលេងមិនសូវអស់ទឹកប្រាក់ ច្រើនប៉ុន្មានទេហើយ ចំណេញបានច្រើន ពីការឈ្នះថែមទៀតផង ។
សម្រាប់ការបង្ហាញមួយនេះផងដែល ខ្ញុំសូមលើកឡើងពីគ្រាប់តូច ដែលមាន 4ខ្ទង់ សម្រាក់ចាក់ ហើយខ្ញុំសូមជាលើក ឧទាហរណ៌ ថាយើងមានទឹកលុតចំនួន ២០០០០រ ហើយនេះ ជាឧទាហរណ៌ យើងមាន ៤គ្រាប់ គឺ (៤៥.២៧.៤៩.៣៧) ហើយយើងមានលុយតែ ២០០០០រ តែប៉ុណ្ណោះ យើងយើងលេង ABC រឺក៏ ABCD ៤ប៉ុស្គិតែម្តង ។ ដំបូងឡើយសូមណែនាំ ABC ជាមុនសិន ហើយយើងចាក់ ៤៥.២៧.៤៩.៣៧ ចឹងបើសិនជាចាក់ មួយពាន់ៗ វាស្មើនឹងអស់ ១២០០០រ ចឹងយើងនូវសល់ទឹកប្រាក់ រហូតដល់ទៅ ៨០០០រ ទៀតឯណោះ ហើយនេះគឺយើងចាក់ចំនួន ៣ប៉ុស្គិ  ចឹងយើងនូវសល់ ៨០០០រ ទៀតសម្រាប់យើងត្រេង រឺហៅថាត្រង់ប៉ុស្គិ ឧទាហរណ៌ ថាក្នុងចំណោមលេខទាំងអស់នេះ ក្នុងចំណោមលេខ ៤ខ្ទង់ របស់យើងនេះយើងស្រលាញ់លេខមួយណាមួយ ចឹងយើងអាចត្រេងបាន ដូចជាយើងត្រេងប៉ុស្គិ A ២៧ ចំនូន ៣០០០រ ចឹងយើងនូវសល់ដើមចំនួន ៥០០០រ ចឹងយើងអាចត្រេងបន្តរទៀត រឺក៏យក3លេខមកគុណ ក៏បានដែល ក្បាច់នេះយើងអស់ដើមត្រឹមតែ ២មុីនទេ តែបើសិនជាត្រូវវិញគឺឆ្ងាញ់ តែម្តង ទោះបីជាត្រូវតែ ១ពាន់ក៏យើងចំណេញដែល ។

xổ số របៀបចាក់ឆ្នោតវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2022

ប៉ុស្តិ ABCD (ម៉ោង 01ៈ30 _ 04ៈ30 _ 06_30)
តាមក្បួនប្រចាំថ្ងៃ
1 ថ្ងៃអាទិត្យ លេខ 1=7  លេខប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាក់បានដូចជា លេខ 17 ហើយបងប្អូនអាចបកមកវិញ 71 ហើយអូសចាប់ពីខ្ទង់ 10 នឹងខ្ទង់ 70 បាន
1 ថ្ងៃចន្ទ័ លេខ 2=5 លេខប្រចាំថ្ងៃ ដែលបងប្អូន អាចធ្វើការចាក់បានគឺ លេខ 25 ហើយបកមកវិញ 52 ធ្វើកាចាក់អូសចាប់ពី ខ្ទង់20 នឹងខ្ទង់ 50 បាន
3 ថ្ងៃអង្គារ៌ លេខ 3=8 លេខដែលគួចាក់ប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាក់បានដូចជា លេខ38 ហើយបកមកវិញ 83 អូសពីខ្ទង់ 30 នឹងខ្ទង់ 80 បាន
4 ថ្ងៃពុធ លេខ 4=0 លេខប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាក់បានលេខ 40 ហើយបកមកវិញ 04 អូសពីខ្ទង់ 40 នឹងខ្ទង់ 00
5 ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៌ លេខ 5=2 លេខប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាក់បានលេខ 52 ហើយបកមកវិញ 25 អូសពីខ្ទង់ 50 នឹងខ្ទង់ 20
6 ថ្ងៃសុក្រ លេខ 6=9 លេខប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាក់បានលេខ 69 ហើយបកមកវិញ 96 អូសពីខ្ទង់ 90នឹងខ្ទង់ 60
7 ថ្ងៃសៅរ៌ លេខ 7=1 លេខប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាក់បានគឺ លេខ71 ហើយបកមកវិញលេខ17 អូសពីបានចាប់ពី ខ្ទង់10 នឹង ខ្ទង់70 បាន
ហើយសំរាប់កាចាក់ឆ្នោត បែបនេះផងដែល បងប្អូនអាចធ្វើការចាក់វិលជុំបាន ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ័ រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ ផងដែល ហើយសម្រាប់ទម្រង់ឆ្នោតនេះផងដែល បងប្អូនអាចចាក់បាន ដូចជា thinhnamnet  / xổ số/ minhngoc គឺបានដូចគ្នា។

NML168 តើគួជ្រើសរើសលេងនូវទៅណា?

បើសិនជាបងប្អូន ចាប់អារម្មណ៌ ចង់ធ្វើការលេងឆ្នោត ហើយរកក្រុមហ៊ុនធ្វើជា Agent ត រឺចាក់ផ្ទាល់មិនទាន់បាន ឬមានហើយតែសេវាកម្ម របស់ខាងគេមិនសូវជាល្អ ចឹងខ្ញុំសូមមកណែនាំ ក្រុមហ៊ុនធំជាងគេនឹងដំបូងគេបង្អស់នូវ ប្រទេសកម្ពូជា information News: NML168 រឺហៅជាភាសារខ្មែរ thinhnam ក៏បាន នេះជាក្រុមហ៊ុនដែលល្បីជាងគេខាងនាំចូលឆ្នោត ល្បីៗមកពីប្រទេស ថៃ នឹងវៀតណាមផងដែល សំរាប់តម្លៃ ទឹកប្រាក់ដែលជូន ច្រើនជាងគេទាំងអស់នូវក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា។ សេវាកម្មក៏ល្អ រួសរាយរាក់ទាក់ នឹងចាំជួនដោះស្រាយ រាល់គ្រប់បញ្ហារ របស់អតិថិជន ដូចជាមិនសូវយល់ត្រង់ចំណុចណា មិនចេះក្នុងការមើល ខាងក្រុមការងារ ក៏មានជា បុគ្គលិក ចាំជួយសម្រួលគ្រប់បញ្ហាដែលលោកអ្នកជូន 24ម៉ោង សំរាប់ពត៌មានបន្ថែម លោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកបាន តាមរយះ លេខ 0974866168
Inbox fb: NML168
Inbox tel:NML168
លោកអ្នកអាចធ្វើការ ចុចមកលើ id នឹងមកដល់ខាងក្រុមហ៊ុន ដោយផ្ទាល់បាន ខាងក្រុមហ៊ុននឹងរងចាំទទួលស្វាគមន៌ លោកអ្នកយ៉ាងកក់ក្តៅ 24ម៉ោង សូមអគុណសម្រាប់ការចូលអានអត្តបទមួយនេះ…។

minhngoc

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.