thinh namnet

thinh namnet ឆ្នោតវៀតណាមនឹងឆ្នោតថៃ ដែលលោកអ្នកគួតែផ្សងសំណាងលេង

thinh namnet ឆ្នោតដែលមានតម្លៃសងខ្ពស់

thinh namnet ការជ្រើសរើស លេងឆ្នោតជាមួយនឹង ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនាគមាស168 គឺជាជម្រើសដែលត្រឹមត្រូវ នឹងល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក ព្រោះក្រុមហ៊ុននេះ ជាក្រុមហ៊ុនដែលធំជាងគេ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងនាំចូលសិទ្ធផ្តាច់មុខ លើឆ្នោតវៀតណាមនឹងឆ្នោតថៃ ល្បីៗ ចូលមកលេងតាមអនឡាញ ។

ឆ្នោតវៀតណាមដែល មាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះមានដូចជា ប្រភេទ Vina24h  xoso  Thinhnam  minhngoc  ជាដើម នឹងមានឆ្នោតផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ដែលសុទ្ធសឹងជាឆ្នោតល្បីៗ ដែលបាននាំចូល នឹងមានឆ្នោតល្បីៗផ្សេងទៀត ដែលកំពុងមានអ្នក គាំទ្រងពីសំណាក់ បងប្អូនខ្មែរ។

សម្រាប់ឆ្នោតដែលលេង នៅលើវេបសាយមួយនេះ មានភាពងាយស្រួលក្នុងការ ចូលលេងនឹងមិនចំណាយពេលយូក្នុង ការចាក់ផ្សងសំណាង  នឹងអាចដាក់ដកប្រាក់បានភ្លាមៗ លើលេខឆ្នោតដែល បានឈ្នះ​​។ ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនឹង ទៅទៀតនោះគឺ
លោកអ្នក xs thinhnam អាចធ្វើការផ្លាសប្តូលេខចាក់ថ្មីបាន មុនពេលដែលឆ្នោតមានការចេញលទ្ធផល។

thinh namnet អត្ថប្រយោជន៌ ដែលគួតែលេងឆ្នោតនៅទីនេះ

លោកអ្នកគួតែ ផ្លាសប្តូពីការ លេងឆ្នោត ដែលមិនទទួលបាន តម្លៃសងល្អ នឹងសេវាកម្មយឿតយ៉ាវ រឿងច្រើន នឹងកាត់នេះកាត់នោះ មិនចេះចប់ទៀតទៅ ហើយជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនឆ្នោត នាគមាស168 thinh namnet វិញ ព្រោះការលេងឆ្នោតនៅទីនេះ
លោកអ្នកនឹងទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៌ ជាច្រើន ដែលមិនមានក្រុមហ៊ុន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណា ល្អជាងនេះនោះឡើយ ហើយអត្ថប្រយោជន៌ ទាំងនោះមានដូចជា៖

 • ទទួលបានតម្លៃសង លើប្រាក់ដែលចាក់ឆ្និតត្រូវលើសគេ រហូតទៅដល់ 93% សម្រាប់ឆ្នោតវៀតណាម 2ខ្ទង់ នឹង 800% សម្រាប់ឆ្នោតវៀតណាម 3ខ្ទង់
 • អាចធ្វើការចាក់បាន ដោយខ្លួនឯង ជាមួយនឹងកម្មវីធីថ្មី ដែលមាននៅលើទូរសព្ធដៃរបស់លោកអ្នក នៅទីណាក៏អាចលេងបាន
 • មានឆ្នោតវៀតណាម ប៉ុស្តីABCD នឹងឆ្នោតប៉ុស្តីលូ ដែលអោយលោកអ្នកធ្វើការចាក់ ផ្សងសំណាងបាន ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
 • លោកអ្នកឈ្នះ ឆ្នោតនៅទីនេះ ឈ្នះភ្លាមអាចដកប្រាក់បានភ្លាមៗ មិនចាំបាច់ចាំយូឡើយ
 • អ្នកលេងឆ្នោតនៅទីនេះ មានភាពឯកជន ជាពិសេស អតិថជិនដែល មិនចូលចិត្តអោយ មានអ្នញរំខានសួនាំច្រើន

តម្លៃដែលមានការសងឆ្នោតនៅទីនេះ

នេះគឺជាចំណុច ពិសេសជាងគេ www thinhnam net ដែលអតិថិជន លេងឆ្នោត តែងតែចង់បាន នឹងចូលចិត្តលេង ជាងគេនៅទីនេះ នោះគឺជា តម្លៃនៃការសងប្រាក់ដែលចាក់ត្រូវ មានភាពខ្ពស់ លើសគេ ទាំងអ្នកលេងឆ្នោតវៀតណាម នឹងអ្នកលេងឆ្នោតថៃ។
ហើយតម្លៃសងពិសេសនោះ មានដូចជា៖

 • លោកអ្នកដែលមានការចាក់ឆ្នោតវៀតណាម នឹងឆ្នោតថៃ 2ខ្ទង់ ចំនួន 1000រៀល នឹងមានការសងវិញ ចំំនួន 93.000រៀល នឹងចាក់លុយដុល្លា ចំនួន 1ដុល្លា សងវិញ ចំនួន 93ដុល្លា
 • លោកអ្នកដែលមានការចាក់ឆ្នោតវៀតណាម នឹងឆ្នោតថៃ 2ខ្ទង់ ចំនួន 1000រៀល នឹងមានការសងវិញ ចំំនួន 800.000រៀល នឹងចាក់លុយដុល្លា ចំនួន 1ដុល្លា សងវិញ ចំនួន 800ដុល្លា

ហើយសម្រាប់លទ្ធផល ចេញឆ្នោតវៀតណាម មានការចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃ ក្នុងមួយថ្ងៃ 3ដង ដែលមានម៉ោងដូចជា៖

 1. លទ្ធផលឆ្នោតវៀតម៉ោង 13ៈ30 នាទីថ្ងៃត្រង់
 2. លទ្ធផលឆ្នោតវៀតម៉ោង 16ៈ30 នាទីថ្ងៃរសៀល
 3. លទ្ធផលឆ្នោតវៀតម៉ោង 18ៈ30នាទីយប់

ហើយសម្រាប់លទ្ធផល ចេញឆ្នោតថៃ ក្នុងមួយខែមានការ ចេញលទ្ធផលត្រឹមតែ 2ដងតែប៉ុណ្ណោះ នៅថ្ងៃទី01 នឹងថ្ងៃទី 15 ហើយនឹងមានម៉ោងដូចជា៖

 1. លទ្ធផលឆ្នោតវៀតម៉ោង 15ៈ30 នាទីថ្ងៃរសៀល

បើសិនជាលោកអ្នក មានចំណាប់អារម្មណ៌ចង់ ចុះឈ្នោះចង់ផ្សងសំណាង នៅទីនេះ អាចធ្វើការទាក់ទងបាន តាមរយះលេខ 089796030 នឹង Telagram : nml168 បានខាងក្រុមហ៊ុនឹងធ្វើការ ចាំទទួលស្វាគន៌លោកអ្នក 24ម៉ោង។

លទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាម ថ្ងៃទី29.01.2023

លទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាម ថ្ងៃទី 29.01.2022 វេលាម៉ោង 16:30 ល្ងាច ប៉ុស្តិABCD នឹងឆ្នោតប៉ុស្តិឡូ
A : ៥៥  ៨៧២

B : ៥៩  ៥៦២

C : ៦២  ៥៩៥

D : ៥២  ៩៥៦

លទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាមប៉ុស្តិឡូ

៥៥   ៥៩   ៦២   ៥៣   ៨៣

៧១   ៦២   ៩៥   ៥៦   ៧៣

២៦   ៨០   ៩៨   ៩២   ១៤

៥៣   ៨៧   ០១   ៩៩   ១៤

៦៤   ០៧   ២៨

អបអរសាទរដល់ភ្ញៀវឆ្នោតមាសទាំងអស់ នៅថ្ងៃនេះ នាកដែលមិនទាន់មានសំណាង អាចព្យាយាមបាននៅពេលក្រោយ ថ្ងៃបន្ទប់ អាចជាថ្ងៃ លាភសំណាងរបស់លោកអ្នក។

របៀបលេងឆ្នោតអោយឆាប់ឈ្នះ

នៅពេលដែលមនុស្សភាគច្រើន សុបិន្តចង់ឈ្នះឆ្នោត ពួកគេសុបិន្តចង់ឈ្នះ ធំៗនៅទីនេះ លោកអ្នកគួតែ ចេះកាត់ សុបិន្ត អោយបានត្រឹមត្រូវ ចេះកាត់តាមតម្រុយ លេខគួ នឹងលេខសេះ នឹង ចេះកាត់លេខ តាមរយះលេខប្រចាំថ្ងៃ​។
របៀបធ្វើលេខឆ្នោតយួន ប់ុស្តី B . 3លេខ ពេលថ្ងៃ ធ្វើបានរហូត ច្បាស់100%។

ឧទាហរណ៌ ថ្ងៃទី 29.01.2023 ឆ្នោតមានការចេញ 918 ប៉ុស្តិ B 3លេខថ្ងៃ
ហើយសម្រាប់លេខកូដ ឆ្នោតប៉ុស្តិមានដូចជា៖
+4  +5
+0  +1
+0  +3   (318X)
លទ្ធផងឆ្នោត 918 ចឹងយើងយកមកសម្រាយដូចខាងក្រោម
9(+4) =  3(+5) = 8      318x
8(+0)= 1(+1) = 2
8(+0) =8(+2) = 0      820X

ហើយសម្រាប់លេខដែល កាត់យកទៅផ្សងសំណាងបាន មានដូចជាលេខ 318x នឹងលេខ 820X លោកអ្នកអាចសាកល្បង ធ្វើតាមវិធីនេះហើយយក ទៅផ្សងសំណាងបាន ជាមួយនឹងឆ្នោតវៀតណាម គ្រប់ប៉ុស្តិ ដែលលោកអ្នកកំពុង ធ្វើការចាក់លេងបាន។

 

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.