www minhngoc comvn

www minhngoc comvn ផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតវៀតណាមនឹងថៃ

www minhngoc comvn ឆ្នោតដែលមានអ្នកលេងច្រើននៅកម្ពុជា

www minhngoc comvn ឆ្នោតវៀតណាមដែលមាន អ្នកលេងច្រើន បំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹង ទទួលបានតម្លៃសងខ្ពស់ជាងគេ ងាយស្រួលលេង នៅទីណាក៏អាចលេងបាន មាននៅក្រុមហ៊ុន ឆ្នោតនាគមាស់168 ដែលមានស្គាល់ច្រើនផងដែល។
សម្រាប់ឆ្នោតដែល អតិថិជន មានការលេងនៅទីនេះ នឹងទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៌ ជាច្រើន ដែលនឹងត្រូវ ទទួលបាន ពីខាងក្រុមហ៊ុន ដូចជា៖

 • ទទួលបានតំលៃនៃការសងប្រាក់ខ្ពស់ ជាងគេ ក្នុងចំណោមឆ្នោត ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 • មិចណាយពេលវេលាច្រើន ចំណេញពេលក្នុងការលេង មិនព្រួយបារម្មណ៌ រឿងចាក់ឆ្នោត មិនទាន់ពេលវេលាទៀតហើយ
 • អាចធ្វើការ ផ្លាស់ប្តូលេខឆ្នោតថ្មីបាន មុនពេលឆ្នោតចេញលទ្ធផល បានដោយខ្លួនឯង
 • មានឆ្នោតកំពុងពេញនិយម លេងដូចជា ឆ្នោតវៀតណាម នឹងឆ្នោតថៃ មានឆ្នោតប៉ុស្តិ ABCD នឹងប៉ុស្តិឡូ បានជារៀងរាល់ថ្ងៃ
 • មានសេវាកម្ម ចាំទទួលស្វាគមន៌ លោកអ្នកយ៉ាងកក់ក្តៅ 24ម៉ោង

www minhngoc comvn ម៉ោងនឹងតម្លៃសងឆ្នោតទីនេះ

គ្រប់អតិថិជន ដែលមានការ ចូលផ្សងសំណាង ជាមួយនឹងឆ្នោត វៀតណាមថៃ នៅទីនេះ នឹងទទួលបាន តម្លៃសងខ្ពស់ ដូចជា៖

 • បើសិនជា អតិថជនធ្វើការចាក់ឆ្នោតវៀតណាម នឹងឆ្នោតថៃ (ឆ្នោតយួន) ២ខ្ទង់ ចំនួន ១០០០រៀល នឹងមានការសងត្រលប់វិញ ៩៣.០០០រៀល នឹងជាលុយ ដុល្លាចំនួន ១ដុល្លា សង់វិញ ៩៣ដុល្លា
 • បើសិនជា អតិថជនធ្វើការចាក់ឆ្នោតវៀតណាម នឹងឆ្នោតថៃ (ឆ្នោតយួន) ៣ខ្ទង់ ចំនួន ១០០០រៀល នឹងមានការសងត្រលប់វិញ ៨០០.០០០រៀល នឹងជាលុយ ដុល្លាចំនួន ១ដុល្លា សង់វិញ ៨០០ដុល្លា

ហើយសម្រាប់ម៉ោង ដែលមានការចេញ លទ្ធផលឆ្នោត www minhngoc ទាំងវៀតណាម នឹងឆ្នោតថៃ ដែលមាននៅទីនេះ មានដូចជា៖

 1. លទ្ធផលនៃការចេញឆ្នោតវៀតណាម ម៉ោង ១៣ៈ៣០ នាទី ថ្ងៃត្រង់
 2. លទ្ធផលនៃការចេញឆ្នោតវៀតណាម ម៉ោង ១៦ៈ៣០ នាទី ថ្ងៃរសៀល
 3. លទ្ធផលនៃការចេញឆ្នោតវៀតណាម ម៉ោង ១៨៖៣០ នាទី យប់
 4. លទ្ធផលនៃការចេញឆ្នោតថៃ ម៉ោង ១៥ៈ៣០ នាទី យប់

សម្រាប់ឆ្នោតវៀតណាម មានការ ចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃ មួយថ្ងៃមានការ ចេញចំនួន ៣ដង ប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នោតថៃ វិញក្នុងមួយខែ មានការចេញត្រឹម តែ២ដង ប៉ុណ្ណោះ នៅថ្ងៃទីនេះ ០១ នឹង ថ្ងៃទី១៥ ។ www minhngoc net

១៩.០១.២០២៣ លទ្ធផលឆ្នោតម៉ោង ១៣ៈ៣០ ថ្ងៃត្រង់

លទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាម ថ្ងៃទី 19.01.2023 វេលាម៉ោង 13:30 ថ្ងៃត្រង់ អបអរសាទរដល់ភ្ញៀវឆ្នោតមាសទាំងអស់ www minhngoc website
A: 29 _ 651
B: 41 _ 203
C: 03 _ 412
D 43 _ 120
លទ្ធផលឆ្នោតប៉ុស្តិឡូ
29 _ 41 _ 03 _ 43 _ 163
651 _ 203 _ 412 _ 120 _ 634
120 _ 983 _ 628 _ 571 _ 152
368 _ 294 _ 496 _ 819 _ 206
*បញ្ជាក់ប៉ុស្តិឡូ 2ខ្ទង់មើលលើលេខ ពណ៌ក្រហម

សាកសួរព័តមានបន្ថែមបានតាម រយះលេខ 089796030 នឹងតាម Telagram @NML168 ខាងក្រុមហ៊ុន នឹងចាំទទួលស្វាគមន៌ លោកអ្នក24ម៉ោង។ www minhngoc open

ជំនឿលើលេខនាំសំណាង នឹងស៊យ របស់ប្រជាជនចិន ដែលលោកអ្នកគួដឹង

នេះវាគឺជាជំនឿ របស់ប្រជាជនចិន តាំងពីសម័យ បុរាណ អំពីលេខ នាំជោគលាភ នឹង នាំ សិរីមង្គល់ ក្នុងគ្រួសាររបស់គេ។ ខាងក្រោមនេះ ជាការពន្យល់ ថាតើតួលេខណានាំសំណាង មង្គល តួលេខណានាំ ស៊យ ។
លេខ 2.6.8 ចាត់ទុកថាជាលេខ នាំជោគ របស់ប្រជាជនចិន ។ ឯលេខ 9 ជាលេខល្អ គេនិយមប្រើក្នុងកម្មពីធី មង្គលការ ដែលប្រជាជនចិន មានជំនឿថា ជាលេខរកសុីមានបាន គ្មានឧបសគ្គ ក្នុងជិវិតមានមាស ប្រាក់។ ចំណែកលេខ 4 ជំនឿឱ្យច្រៀសវាងប្រើ ក្នុងការរកសុីជួញដូរ មិនថាស្លាលេខរថយន្ត លេខផ្ទុះ ពីព្រោះលេខ 4 ជាតួលេខ មិនមានសេរីមង្គលឡើង ។ www minhngoc com vn

លេខ 2 ជាលេខដែលបានអ្វីមកដោយ Double Lucky មានភាពសម្បូរ ជាគូជាមួយលេខ 6 ជាមាគ៌ានាំទៅរកភាពសម្រេចជោគជ័យ ។ លេខ 8 ស្មើ ភាព ស្រួល សប្បាយ សម្រេច ប្រជាជនចិនជឿថា លេខ 8 ជាលេខមានសំណាង សម្រេចការបានគ្រប់ យ៉ាង ។ ចំណែកលេខ 3 មានន័យដល់ការមានកំណើត ដែលចាត់ទុកជាលេខល្អមួយដែរ ។ ចំណែកលេខមិនល្អរបស់ចិន គឺលេខ 4 មានអត្ថន័យថាមិនល្អ ប្រែថា «ស្លាប់» ។ ប្រជាជនចិនភាគច្រើននាំគ្នាគេចលេខ « 4 »នេះ លេខ 1 ចាត់ទុកថាជាលេខមិនមាន «មង្គល» ដូចលេខ 5 ដែរ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យ«មិន» មានន័យថា«មិនសម្រេច, មិន សម្បូរ» ប៉ុន្តែបើបូករួមជាមួយលេខ 4 ស្មើលេខ 54 មានន័យថា «មិនស្លាប់» គឺជាលេខល្អ ។ ចំណែកលេខដែលមិនមាន មង្គល គឺ ។ លេខ 7 ប្រជាជនចិនចាត់ទុកថាជាលេខខ្មោច ឬ មរណៈ ឬ កំហឹងក្រេវក្រោធ

ចំណែកលេខដែលមិននាំជោគផ្សេងទៀត គឺលេខ 13 ។ ពីដើមមកប្រជាជនចាត់ទុកថាលេខ 13 ជាលេខល្អនាំសំណាង ប៉ុន្តែ នៅពេលបូកចូលគ្នាជាមួយលេខ 1 ទៅ ស្មើ 4 ទើបជាលេខមិនល្អ នាំឧបទ្រពចង្រៃមកភ្លាម ។ បន្តមកទៀត លេខដែលប្រជាជន ចិនមានជំនឿជាលេខអាក្រក់បំផុត ក្នុងបណ្តាលេខអាក្រក់ទាំងអស់នោះ គឺលេខ 14 លេខ 1 ដែលនៅក្នុងលេខ 14 ចេញសំលេង ភាសាចិន Shi si គឺ «ស្លាប់» នោះឯង ៕

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.