www639

www639 លេងឆ្នោតតាមអនឡាញនៅតីនេះទទួលបាន តម្លៃខ្ពស់

www639 ឆ្នោតយួននឹងឆ្នោតថៃ លេងនៅតាមអនឡាញ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៌ច្រើន

www639 ផ្សងសំណាងជាមួយ ឆ្នោតវៀតណាម នឹង ឆ្នោតថៃ ដើម្បីឈ្នះប្រាក់ពិតៗ ពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោត នាគមាស១៦៨ ដែលជាក្រុមហ៊ុនឆ្នោត តែមួយគត់ដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ នឹងមាន តម្លៃសងខ្ពស់ល្អ សេវាកម្មលឿនរហ័សទាន់ចិត្ត ជូនអតិថិជន។
ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនាគមាស138 គឺជាក្រុមហ៊ុនឆ្នោត តែមួយគត់ ដែលនាំយក ឆ្នោតធំល្បីៗ ដូចជា ៖

 • Thinhnam
 • Vina24h
 • minhngoc
 • xoso

ដែលសុទ្ធសឹងជាឆ្នោត ដែលកំពុងមាន អ្នកលេងជាច្រើន ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ឆ្នោតទាំងអស់នេះដែល ក៏មានតម្លៃសងខ្ពស់ សម្រាប់អតិថជន ដែលមានការ ផ្សងសំណាង នៅទីនេះផងដែល។
មានបងប្អូនខ្លះ ដែលមានចូល ផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោត នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន នេះដែល បានទទួលប្រាក់ឈ្នះ រាប់សែន រាប់លាន ស្ទើរាល់ថ្ងៃ នឹងមាន អ្នកនិយាយថា ពីមុនពួកគាត់ បានលេងឆ្នោតនៅតាម មេផ្សេងៗដែល នៅជិតផ្ទះនឹងតាម
តាមតំបន់របស់ពួកគាត់ មានភាពមិនសូវល្អនឹងមិនសូវជាពេញចិត្តពួកគាត់ជាច្រើនយ៉ាងដូចជា៖

 1. មិនទទួលបានតម្លៃសងល្អ កាត់ទឹកលើប្រាក់ដែលពួកគាត់បានចាក់ថែមទៀត
 2. ចង់ចាក់តែវល់មិនបានទៅចាក់មិនទាន់ពេលវេលា មានការសោកស្តាយសម្រាប់លេខ ដែលបានចេញ
 3. មិនអាចផ្លាសប្តូលេខដែលបាន ចាក់ពេលចាក់ច្រលំ នឹងបញ្ហាស្មុកស្មាញ់ជាច្រើនដែល រៀបរាប់មិនអស់

ប៉ុន្តែ តាំងពីបានផ្លាស់ប្តូ មកផ្សងសំណាង នៅក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនាគមាស168 xs thinhnam ពួកគាត់ទទួលបានបាន អារម្មណ៌ប្លែករំភើប នឹងរីករាយជាច្រើន ដែលមិនធ្លាប់ទទួលបានពីមុនមកជាច្រើនដូចជា៖

www639 ចំណុចដែលពិសេស ខ្លាំងជាងគេនោះ គឺជាតម្លៃនៃការសងប្រាក់ មានភាពខ្ពស់ខ្លាំង

ឧទាហរណ៌ដូចជា៖

 • លោកអ្នកធ្វើការចាក់ឆ្នោតវៀតណាមថៃ 2ខ្ទង ចំនួន1000រៀល មានការសងវិញ ចំនួន 93.000រៀល នឹងចាក់ជាលុយដុល្លា ចំនួន 1$ នឹងមានការសង់វិញ ចំនួន 93$
 • លោកអ្នកធ្វើការចាក់ឆ្នោតវៀតណាមថៃ 3ខ្ទង ចំនួន1000រៀល មានការសងវិញ ចំនួន 800.000រៀល នឹងចាក់ជាលុយដុល្លា ចំនួន 1$ នឹងមានការសង់វិញ ចំនួន 800$

www639 អតិថិជនអាចធ្វើការ ចាក់ឆ្នោត បានដោយខ្លួន លើទូរសព្ធដៃ 

អតិថិជនដែល មានការលេងឆ្នោតនៅទីនេះ អស់បារម្មណ៌ រឿងរវល់ខ្លាច ចាក់លេខឆ្នោតផ្សងសំណាង មិនទាន់ទៀតហើយ ព្រោះលេងឆ្នោត នៅទីនេះ អតិថិជន អាចធ្វើការចាក់បាន ដោយខ្លួនឯង នឹងមានភាពងាយស្រួល ចំណេញពេលលេលាច្រើន
ជាមួយនឹង កម្មវីធីថ្មី បែបសម័យទំនើប ដែលធ្វើអោយមាន ភាពងាយស្រួល ក្នុងការចាក់ផ្សងសំណាង អាចចូលចាក់បាន ទាំង PC / Android / IOS ផងដែល។
បងប្អូនដែលចង់ ចាក់ឆ្នោតមិនថាឆ្នោត វៀតណាម ឆ្នោតថៃ ដោយគ្រាប់តែមាន ទូរសព្ធដៃ ក្នុងដៃ អាចផ្សងសំណាងបាន ដោយសម្បាយចិត្ត អស់បារម្មណ៌ រឿងចាក់មិនទាន់ទៀតហើយ លឿនទាន់ចិត្ត នឹងសុវត្ថភាព លើទឹកប្រាក់ ដែលបានចាក់ នឹងបានប្រាក់ឈ្នះ។

ចាក់ឆ្នោតអាចផ្លាស់ប្លូលេខថ្មីបាន មុនពេលចេញលទ្ធផល

លោកអ្នក អស់កង្វល់រឿង ចាក់លេខខុស ចង់ដូថ្មីទៀតហើយ សម្រាប់លេងឆ្នោតផ្សងសំណាង នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនាគមាស168  ព្រោះលេងឆ្នោត នៅទីនេះ មានភាពងាយស្រួល នឹងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូចេញថ្មីបាន មុនពេលដែលឆ្នោតចេញលទ្ធផល ។
ឧទាហរណ៌
អតិថិជន បានចាក់លេខ 88 ប៉ុន្តែ ដូចជាមិនសូវនឹង ពេញចិត្តលេខនឹង ឫ លេខដែលចាក់នឹងខុស ពីលេខដែលលោកអ្នកចង់បាន ចង់ដូមកលេខ 99 វិញ ចឹងលោកអ្នក ក៏អាច ប្លូបានភ្លាមៗផងដែល។
លេងឆ្នោតវៀតណាម នៅទីនេះបាន ទាំងតម្លៃសង ពិសេស នឹង អត្ថប្រយោជនជាច្រើនទៀតផង ។

ម៉ោងដែលមានការចេញលទ្ធផលឆ្នោត

ឆ្នោតវៀតណាម ដែលមានការចេញ លទ្ធផល ជាប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងវេបសាយនេះមានដូចជា៖

 • លទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាម ម៉ោង 13ៈ30 នាទីថ្ងៃត្រង់
 • លទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាម ម៉ោង 16ៈ30 នាទីថ្ងៃរសៀល
 • លទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាម ម៉ោង 18ៈ30 នាទីយប់

ឆ្នោតថៃ មានការចេញលទ្ធផល ក្នុងមួយខែត្រឹមតែ2 ដងតែប៉ុណ្ណោះ គឺថ្ងៃទី 15 នឹងថ្ងៃ 01 នឹងមានម៉ោងចេញលទ្ធផលដូចជា៖

 • លទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាម ម៉ោង 15ៈ30 នាទីថ្ងៃរសៀល

បើសិនជាលោកអ្នក មានចំណាប់អារម្មណ៌ចង់ផ្សងសំណាង អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកខាងក្រុមហ៊ុននបានដោយផ្ទាល់ តាមរយះលេខ 089796030 នឹង Telagram : nml168 ខាងក្រុមហ៊ុននឹងទទួលស្វាគមន៍ លោកអ្នកពេញ 24ម៉ោង។

ចង់បានហុងស៊ុយល្អ លេខសំណាងនេះ នាំលុយកាក់ និងទ្រព្យហូរចូលឥតឈប់

លេខក្រុមទាំងនេះ អាចប្រើចំពោះវត្ថុយើងស្រលាញ់ ឈ្មោះហាង ឬបន្ថែមវាទៅចុងបញ្ចប់នៃឈ្មោះក្នុងបណ្ដេញអ៊ីនធឺណិត ដូចជា Line, Instagram ហើយកំណត់ជា Passcode នៅលើទូរស័ព្ទ រួម​ទាំង​ពាក្យ​សម្ងាត់​ទាំងអស់ របស់យើង ដើម្បីនាំហុងស៊ុយ និងលាភសំណាងល្អ មកដល់ជីវិត។
លេខ​នាំ​សំណាង​ទាំង​នោះ​មាន​ដូចជា ៖

 • ១៥៦៥ ជួយពង្រឹង​ការងារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ៖ ការងារ​ចូល​មក លុយ​ហូរ​ចូល​មិន​ឈប់ ​​បើរើសលេខនេះដាក់ជាលេខទូរស័ព្ទ កាន់តែល្អ។
 • ៦៣៦៥ បង្កើន​ស្នេហា និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ៖ មនុស្សនៅលីវនឹងជួបស្នេហាពិត​ ។ អ្នកមានគូនឹងជួបតែ​សំណាងល្អ មាន​លុយ​ចាយ​មិនខ្វះឲ្យតែប្រឹងរក។
 • ១៩២២ បង្កើន​សំណាង​និង​មន្ត​ស្នេហ៍៖ សំណាង​មក​ដោយ​ភាព​ទាក់​ទាញ។ បើជាអ្នកលក់ ឬបើកហាងណាមួយ​ លក់អ្វីក៏ដាច់ដែរ ប្រសិនបើរើសលេខនេះ ជាឈ្មោះហាង ឬផលិតផលរបស់អ្នក៕

ហេតុ​អី «168» ជា​លេខ​សំណាង?

មាន​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​និយម​ប្រើ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ដែល​មាន​លេខ «168» នៅ​ខាង​ចុង រឺ​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ក៏​មាន​លេខ​ 168 នៅ​ក្នុង​ចំណោម​លេខ​ទាំងប្រាំ​មួយ​ខ្ទង់ ដោយ​គេ​បាន​អោយ​តំលៃ​ថា លេខនោះ​ជា​លេខ​នាំ​សំណាង ហើយ​ភាគ​ច្រើន​នៃ​មនុស្ស​ទាំង​នោះច្រើន​តែ​ជាប់​ខ្សែរ​ស្រឡាយ​ចិន ។ តែ​ថា​ហេតុ​អី​បាន​ជា​លេខ​១​នេះ ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​លេខ​នាំ​សំណាង?

តាម​ប្រពៃ​ណី​ទំនៀម​ទម្លាប់​ចិន គេ​មាន​អប៉ិយជំនឿ​ទៅ​លើ​ពាក្យ​កាព្យ ពាក្យឃ្លា​មួយ​ចំនួន​ដែល​អាច​នាំ​អោយ​គេ​នូវ​ភាព​ចំរុង​ចំរឿន រឺ​ភាព​វិនាស ។ ក៏​ដូច​គ្នា លេខ «168» ដែល​អាន​ជា​ភាសា​ចិនទូទៅ (កុកងឺ)ថា «អ៊ី លាវ ប៉ាក» ត្រូវ​គ្នា​នឹង​ភាសាចិន​កាតាំង «យ៉ាត់ ឡរ ប៉ាត់» «一六八» មាន​សំឡេង​ស្រដៀង​ទៅ​នឹង​ពាក្យ​មួយ​ឃ្លា​ថា «一路發» ដែល​អាន​ថា «យ៉ាត់ ឡូវ ហ្វាត់» មាន​ន័យថា «ផ្លូវ​នាំ​ទៅ​កាន់​ភ័ព្វ​ទ្រព្យ» ។

ក្រៅ​ពី​នោះ​នៅ​មាន​ជំនឿ​ទៅ​លើ​លេខ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ ដែល​នាំ​មក​នូវ​សំណាង​ល្អ ដូច​គ្នា រួមមាន «768», «9», «8»… ។ លេខ​ដែល​នាំ​មក​នូវ​សំណាង​អាក្រក់​ជាង​គេ​គឺ «9413» ដែល​អាន​ថា «ជីវ សឺ អ៊ី សាន» ដែល​មាន​សំលេង​អំណាន​ស្រដៀង​ទៅ​នឹង​ឃ្លា «九死一生» ដែល​មាន​ន័យ​ថា «ដប់​រស់​តែ​មួយ ស្លាប់​ប្រាំ​បួន», បន្ទាប់​មក​តាម​ដោយ​លេខ​ «4 – 四» ដែល​អាន​ទៅ​ស្រដៀង​ទៅ​នឹង​ពាក្យ​ថា «ស្លាប់» ។

របៀបឆែកប្រត្តិការចាក់
ការឆែកប្រវត្តការចាក់
របៀបចាក់ឆ្នោតដោយខ្លួនអែងនៅលើវេបសាយ
របៀបចាក់ឆ្នោតខ្លួនអែង
NML168

ការសងប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ NML168

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.